martes, 18 de octubre de 2016

Recursos que imos utilizar


Álxebra

Apuntes de álxebra
Exercicios de matrices e determinantes

Exercicios de sistemas de ecuacions lineais
Álxebra con wiris. PDF.
                       


                                                                                          
                                                                                                                                      WIRIS

Xeometría

Apuntes de xeometría
Exercicios de xeometría
Xeometría con wiris. PDF.
                      


                                                                                         
                                                                                                                                 WolframAlpha

Análise                                                                   

Apuntes de análise
Exercicios de cálculo diferencial
Exercicios de cálculo integral
Análise con wiris. Análise con wiris 2. PDF.

Probabilidade

Apuntes de probabilidade
Exercicios de probabilidade

Os apuntes proceden do departamento de matemáticas do IES Porta da Auga. Os de probabilidade foron elaborados de diversas fontes, pero o máis utilizado provén da páxina http://www.apuntesmareaverde.org.es/ Agradecementos.Os exercicios proceden de exames de selectividade das PAAU Galicia